Kallelse till Årsstämma i Hexatronic Group AB

Kallelse till Årsstämma i Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360

Läs det ursprungliga pressmeddelandet med den fullständiga kallelsen här.

Aktieägarna i Hexatronic Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 april 2018 kl 17:00 på Gothia Towers (lokal R17-18 i torn 3, våning 2) på Mässans Gata 24 i Göteborg. Inregistrering till stämman sker från klockan 16.00.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!