Lennart Sparud lämnar sin roll som CFO i Hexatronic

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Hexatronic Groups CFO, Lennart Sparud, har meddelat att han lämnar bolaget för en roll som CFO i det privatägda investmentbolaget Profuragruppen.

“Det är snart sex år sedan jag började arbeta på Hexatronic och det har varit oerhört spännande och utvecklande år. Det har inte varit ett lätt beslut att lämna Hexatronic med alla fantastiska och kompetenta kollegor, men det är dags för mig att gå vidare till nya utmaningar” säger Lennart Sparud.

“Styrelsen och jag vill rikta ett stort tack till Lennart för sina sex år som CFO för Hexatronic Group. Lennart har spelat en värdefull roll under en stark tillväxtfas och börsnotering. Vi önskar Lennart lycka till i sin nya roll” säger Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group.

Lennart kommer fortsätta i sin nuvarande roll under tiden arbetet med att utse en efterträdare pågår, dock längst i sex månader.

Göteborg 23 november 2020
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2020 kl. 16.00 CET.

Vid eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!