Ny institutionell ägare i Hexatronic

Det institutionella intresset ökar för Hexatronic efter noteringen på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

En utländsk fond med långsiktig investeringshorisont har förvärvat sammanlagt 1 500 000 aktier i Hexatronic Group AB (publ) genom en blocktransaktion. Säljare är Hexatronics grundare, Gert Nordin samt styrelseordförande Göran Nordlund. Transaktionen skedde under onsdagen den 13 april. Gert Nordins innehav efter genomförd transaktion uppgår till 4 679 070 aktier, vilket motsvarar cirka 13,9 procent, mot tidigare cirka 17,3 procent, av antalet utestående aktier och röster i bolaget. Göran Nordlunds innehav efter genomförd transaktion uppgår till 3 499 065 aktier, motsvarande cirka 10,4 procent, mot tidigare cirka 11,4 procent, av antalet utestående aktier och röster i bolaget.

"Vi ser det som mycket positivt att det institutionella ägandet ökar i bolaget och välkomnar fonden som en av våra största ägare. Hexatronic verkar på en marknad med en väldigt stark underliggande tillväxt och vi ser det som att denna resa precis har börjat. Både jag och Gert Nordin behåller ett betydande ägande i Hexatronic och vi kommer fortsätta att vara engagerade och långsiktiga ägare i bolaget," säger Göran Nordlund, Styrelseordförande i Hexatronic Group.

Finansiell rådgivare i samband med transaktionen är Redeye AB.

Hisings Backa 14 april 2016
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


Vid eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, tel: +46 706 50 34 00

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!