Ökad lönsamhet samt preliminär försäljning fjärde kvartalet

Ökad lönsamhet samt preliminär försäljning fjärde kvartalet

Preliminära siffror för fjärde kvartalet visar på 30 procent försäljningstillväxt och ökad lönsamhet

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Hexatronics nettopåverkan av covid-19 pandemin under fjärde kvartalet 2020 bedöms som marginell. Nettoomsättningen för kvartalet uppgick preliminärt till cirka 600 MSEK (463) vilket motsvarar 30 procent tillväxt, varav merparten är organisk. EBITA för fjärde kvartalet förväntas uppgå till mellan 62 och 67 MSEK (28).

Orderstocken vid utgången av kvartalet var 97 procent högre än vid motsvarande tidpunkt föregående år varav hälften av ökningen är driven av redan kommunicerade sjökabelordrar. Sedan andra kvartalet 2020 har Hexatronic valt att offentliggöra preliminära försäljnings- och lönsamhetssiffror med anledning av rådande osäkerhet pga. covid-19 pandemin.

”Vi såg i det fjärde kvartalet endast en marginell nettopåverkan av covid-19. Med införandet av hårdare restriktioner i stora delar av världen finns det en fortsatt osäkerhet framgent.

Vår övergripande bedömning är fortsatt att erfarenheterna av covid-19 kommer leda till ökade investeringar i kommunikationsnäten, både avseende fast och mobil kommunikation”, säger Henrik Larsson Lyon, VD på Hexatronic Group.

Göteborg 14 januari 2021
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


Vid eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 januari 2021 kl. 12.00 CET.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!