Preliminära siffror för första kvartalet visar på 189 procent ökat EBITA-resultat jämfört med motsvarande kvartal föregående år

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Hexatronics försäljning och resultat under första kvartalet 2022 förväntas öka kraftigt tack vare stark organisk tillväxt i främst USA och Storbritannien i kombination med stark förvärvsdriven tillväxt.

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick preliminärt till cirka 1 388 MSEK (635), vilket motsvarar 119 procent tillväxt jämfört med motsvarande kvartal föregående år, varav drygt 70 procent är organisk. EBITA för första kvartalet förväntas uppgå till 184 MSEK (64), vilket motsvarar 189 procent tillväxt jämfört med motsvarande kvartal föregående år och en EBITA-marginal om 13,3 procent (10,1).

Vi har under kvartalet sett en fortsatt mycket stark efterfrågan från i princip alla våra marknader. Under 2021 genomfördes omfattande investeringar i kapacitet, breddat erbjudande, förvärv och stärkt organisation vilket har varit starkt bidragande till resultatet som överträffar våra förväntningar i det första kvartalet 2022”, säger Henrik Larsson Lyon, VD på Hexatronic Group.

Rapporten för första kvartalet 2022 kommer att publiceras som planerat den 29 april kl. 07.00 CET.

Göteborg 13 april 2022
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


Vid eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00
Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, +46 708 77 58 32

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 april 2022 kl. 14.00 CET.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!