Valberedning inför årsstämma 2021

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Till ledamöter i Hexatronic Groups valberedning har utsetts:

  • Mark Shay, representerar Accendo Capital
  • Staffan Ringvall, representerar Handelsbanken Fonder
  • Jonas Nordlund, representerar sig själv
  • Johannes Wingborg, representerar Länsförsäkringar
  • Anders Persson, adjungerad, i egenskap av styrelseordförande i Hexatronic Group

Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes vid årsstämman 2020. Valberedningen representerar tillsammans ca 33 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2021 samt på bolagets hemsida, www.hexatronicgroup.com.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2021 kan göra detta genom e-post till lennart.sparud@hexatronic.com (rubricera ”Till Valberedningen”).

Göteborg 2 oktober 2020

Vid eventuella frågor kontakta
Anders Persson
Styrelseordförande Hexatronic Group AB (publ)
Tel: 070-269 08 90

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!