Valberedning inför årsstämma 2022

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Till ledamöter i Hexatronic Groups valberedning har utsetts:

  • Staffan Ringvall, representerar Handelsbanken Fonder
  • Jonas Nordlund, representerar sig själv
  • Mark Shay, representerar Accendo Capital
  • Erik Selin, representerar Chirp AB
  • Anders Persson, adjungerad, i egenskap av styrelseordförande i Hexatronic Group

Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes vid årsstämman 2021. Valberedningen representerar tillsammans ca 28 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2022 samt på bolagets hemsida, https://group.hexatronic.com.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2022 kan göra detta genom e-post till pernilla.linden@hexatronic.com (rubricera ”Till Valberedningen”).

Göteborg 12 november, 2021

Vid eventuella frågor kontakta
Anders Persson
Styrelseordförande Hexatronic Group AB (publ)
Tel: 070-269 08 90

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!