Valberedning inför årsstämma 2023

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Till ledamöter i Hexatronic Groups valberedning har utsetts:

• Staffan Ringvall, representerar Handelsbanken Fonder
• Angelica Hanson, representerar AMF Pension & Fonder
• Jonas Nordlund, representerar sig själv
• Mark Shay, representerar Accendo Capital
• Anders Persson, adjungerad, i egenskap av styrelseordförande i Hexatronic Group

Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes vid årsstämman 2022. Valberedningen representerar tillsammans ca 26 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2023 samt på bolagets hemsida, https://group.hexatronic.com.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2023 kan göra detta genom e-post till agm@hexatronic.com (rubricera ”Till Valberedningen”).

Göteborg 11 oktober, 2022

Vid eventuella frågor kontakta
Anders Persson
Styrelseordförande Hexatronic Group AB (publ)
Tel: 070-269 08 90

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2022 kl. 15:00 CEST.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!