Bright-village-in-valley-dark-evening

Syftet med Hexatronic Group

Hexatronic skapar hållbara nätverk över hela världen. Vi samarbetar med kunder på fyra kontinenter – från teleoperatörer till nätverksägare – och erbjuder ledande, högklassiga fiberlösningar för alla tänkbara användningsområden.

Tillsammans utvecklar företagen i Hexatronic Group produkter och lösningar i världsklass, som skapar utvecklingsmöjligheter för människor över hela världen.

Affärsmodell

Hexatronic i värdekedjan

Vi är med och bygger den digitala infrastrukturen, en viktig förutsättning för att samhällen, företag och individer ska kunna växa och utvecklas.

Med egen utveckling och tillverkning kan vi erbjuda lösningar som hjälper våra kunder och partners till framgångsrika affärer och projekt. För att ytterligare stödja våra kunder erbjuder vi även fältsupport och utbildningstjänster. Vårt erbjudande utgår från våra kunders främsta utmaning – att driva framgångsrika och effektiva projekt som resulterar i robusta och framtidssäkra nät. Då behövs det både produkter av hög kvalitet och rätt kunskap om hur de ska installeras.

Hexatronic-Group_värdekedja

Om koncernen

De två viktigaste fördelarna

Kombinerar stort och smått

Gruppen består av oberoende företagare som strävar efter att vara marknadsledande inom sina respektive nischer. Koncernen stöder och leder företag genom ett koncernövergripande styr- och finanssystem. Bolagen i koncernen utvecklas gemensamt genom samarbete på marknadsvillkor mellan systerbolagen. Vi kombinerar ett stort företags stabilitet och resurser med ett litet företags flexibilitet och snabbhet.

Växer organiskt och genom förvärv

Tillväxt är nödvändig för att locka de bästa människorna. Vår grupps tillväxt kommer från organisk tillväxt och delvis från förvärv. Organisk tillväxt uppnås genom att kontinuerligt utveckla respektive företags erbjudande genom ett bredare utbud av produkter och mervärdestjänster såsom underhåll, eftermarknad, support, utbildning och finanslösningar.

OM KONCERNEN

Våra företag

Hexatronic Group består av fler än 37 dotterbolag med totalt över 1900 anställda. Koncernens huvudkontor ligger i Göteborg.

Hexatronic Cables & Interconnect Systems

"Med världsunik kompetens inom fiber och en gedigen produktportfölj har vi kapacitet att möta marknadens växande behov av fiberutbyggnad."

Erika Berg, VD, Hexatronic Cables & Interconnect Systems

Hexatronic Cables & Interconnect Systems utvecklar, tillverkar, marknadsför och tillhandahåller lösningar inom fiberoptisk kabelinfrastruktur för telekomföretag. Hexatronic Cables & Interconnect Systems tillverkar fiberoptisk kabel, kanaler, kopparkabel och nätverkstillbehör. Företaget kommer från den tidigare Ericsson-fabriken i Hudiksvall. Våra produkter är utvecklade och tillverkade av svenska specialister, med många års erfarenhet och unik kompetens inom fiberoptik. Produktportföljen inkluderar de branschledande varumärkena Ribbonet® och Micronet.

Proximion

"Vår unika teknik gör att vi kan erbjuda dispersionskompensatorer och produkter för optisk nätverksmonitorering med extremt hög prestanda, vilket stärker våra kunders konkurrenskraft."

Johan Pejnefors, VD, Proximion

Proximion utvecklar, producerar, marknadsför och säljer högteknologiska produkter för fiberoptisk kommunikation. Produkterna är baserade på FBG-teknik (Fiber Bragg Grating) och används för att effektivisera dataöverföring på längre avstånd via fiberoptiska nät. Alla produkter tillverkas i Sverige, vid Proximions högteknologiska produktionsanläggning utanför Stockholm. Proximions kunder inkluderar 7 av de 10 största leverantörerna av fiberoptiska nät.

Hexatronic Fiberoptic

"Hexatronic Fiberoptic utvecklar och tillverkar passiva produkter för framtidens fiberoptiska nät. Med snart 40 års erfarenhet i branschen erbjuder vi gedigen kunskap och hög närvaro för våra kunder."

Magnus Eidebo, VD, Hexatronic Fiberoptic

Med omfattande erfarenhet av fiberoptiska produkter och tillbehör tillhandahåller Hexatronic Fiberoptic den produkt som passar bäst i kundens applikation och kan vara rådgivande kring vilken teknik eller lösning som passar bäst i kundens nät. Vi levererar även skräddarsydda specialprodukter till industrisektorn, där fibern ofta är en liten delkomponent i en komplex slutprodukt.

Hexatronic Fiberoptic är även återförsäljare av mätinstrument från EXFO och fibersvetsar från Fujikura. Med vårt servicecenter i Örebro erbjuder vi service och kalibrering av dessa kritiska verktyg för att säkerställa funktionen år efter år.

Hexatronic AS

"Tack vare Hexatronics breda utbud kan vi leverera smarta helhetslösningar anpassade efter våra kunders behov."

Thomas Anderssen, VD, Hexatronic AS

Hexatronic AS erbjuder kompletta fiberoptiska lösningar. Vi har mer än 50 års erfarenhet inom fiberoptikindustrin och vår huvudmarknad är FTTH och Telecom. Hexatronic AS erbjuder skräddarsydda produkter och lösningar och erbjuder produkter från vart och ett av Hexatronic-partnerföretagen inklusive teoretisk och praktisk fiberoptisk utbildning.

Hexatronic UK Ltd

"Vårt breda produktutbud gör att vi kan erbjuda marknaden ett av de mest kompletta och innovativa passiva fiberoptiska systemen inom FTTH-marknaden."

Kieran Stone, VD, Hexatronic UK Ltd.

Hexatronic UK har sitt ursprung som OpticReach och designar, tillverkar och distribuerar innovativa lösningar och komponenter för telekommunikationsnät specifikt inom passiv fiberoptisk infrastruktur. Med skräddarsydd produktutveckling och produktion och tillverkning på plats är Hexatronic UK en av de mest innovativa distributörerna på marknaden.

Hexatronic GmbH

"Hexatronic GmbH erbjuder de produkter som behövs för att säkerställa att framtidens nätverk blir kostnadseffektiva och av högsta kvalitet. Med vårt engagerade och mycket erfarna team erbjuder vi kunderna en stark lokal närvaro på den tyska marknaden."

Christian Priess, tf. VD, Hexatronic GmbH

Hexatronic GmbH förser centrala Europa med Hexatronics anpassade lösningar och produkter utvecklade med gedigen kunskap inom fiberoptisk kommunikation. Fokus ligger på att erbjuda helhetslösningar och möta den växande efterfrågan på fiber i Europa genom att utveckla produkter som är resurseffektiva att installera och har en lång livslängd.

Hexatronic Nya Zeeland Ltd

"Vår verksamhet baseras på långa kundrelationer. Vi förstår våra kunders utmaningar och använder vår breda portfolio av innovativa produkter och lösningar för att bygga smarta och kostnadseffektiva lösningar. Med expertkunskap inom fiber har vi kapacitet att möte marknadens växande behov av fiberutbyggnad i New Zeeland och utomlands."

John Witkowski, VD, Hexatronic Nya Zeeland Ltd.

Hexatronic Nya Zeeland levererar passiva fiberoptiska systemlösningar. Produktportföljen inkluderar de branschledande varumärkena Ribbonet® och Micronet. De har sin egen produktionsanläggning i Wellington, där kanalsystem tillverkas lokalt och där skräddarsydda produkter kan produceras. Hexatronic Nya Zeeland levererar tillförlitliga lösningar av hög kvalitet till fiberbaserade nätverk för telekomföretag.

Hexatronic US Inc

"Tillsammans med vår utmärkta portfölj av fiberoptiska produkter har vi kapacitet, kunskap och erfarenhet att erbjuda lösningar som levererar den bästa totala ägandekostnaden, för både CAPEX och OPEX."

Janola Gustafsson, VD, Hexatronic US Inc.

Hexatronic Nordamerika marknadsför och levererar Hexatronics systemlösningar för fiberdistribution till våra kunder, som främst är telekom- och installationsföretag. Vi erbjuder Hexatronic Group-lösningarna, som tillsammans med insamlad kunskap och erfarenhet från den svenska marknaden med sin tidiga utveckling av FTTH, skapar trovärdighet för våra innovativa kanallösningar på den nordamerikanska marknaden.

Hexatronic Kanada Inc.

”Vi är ett snabbväxande bolag i den Kanadensiska FTTH-marknaden som erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa skräddarsydda och standardiserade lösningar till telekomindustrin och dess utbyggnad av FTTH i landet .”

Rommi Roosimaa, VD, Hexatronic Kanada Inc.

Hexatronic Kanada Inc erbjuder ett brett utbud av både passiva och aktiva lösningar för telekomindustrin för att stödja FTTH / FTTX / 5G-utbyggnaden i Kanada. Genom samarbetet och kunskapsutbytet i Hexatronickoncernen med dess erfarenhet från den tidiga svenska FTTH-utbyggnaden kan Hexatronic Canada Inc erbjuda högkvalitativa FTTX-lösningar över den kanadensiska marknaden. Som ett komplement till Hexatronickoncernens innovativa lösningar, stöttar Hexatronic Canada Inc den kanadensiska marknaden med utrustning för installation, testning och underhåll av optiska och trådlösa nätverk.

 

Hexatronic Security and Surveillance

“Vi är stolta över att tillhandahålla en lösning som säkrar ström- och datainfrastrukturen för våra kunders enheter och samtidigt har positiv inverkan på den bästa totala ägandekostnaden."

Jawad Saadi, VD, HSS

Hexatronic Security & Surveillance AB utvecklar och producerar InOne Systemet hos Hexatronics produktionsanläggning i Sverige och systemet distribueras globalt. InOne är ett hybridsystem för ström och fiber, passande för CCTV, 5G, IoT, RANs, RFoF, DAS och många andra applikationer. Det förlänger räckvidden med över flera kilometer för PoE och andra enheter och erbjuder samtidigt säkerhet, redundans och flexibilitet. Med InOne optimeras möjligheterna för installation av olika enheter och höjer nivån på krav som säkerhet, redundans och kostnadsbesparingar.

Hexatronic Baltic

“Hexatronic Baltic har mer än 20 års erfarenhet i branschen och innehar gedigen kunskap om produktion av produkter för passiv fiberoptik samt trådlösa system inom mobiltäckning.”

Magnus Eidebo, VD, Hexatronic Baltic

Hexatronic Baltic tillverkar och säljer fiberoptiska produkter och kompletta, trådlösa system inom mobiltäckning för FTTH-, FTTX- och 5G-utrullningen. Med egen produktionsanläggning kan de anpassa fiberoptiska lösningar som prefabricerade ODF, multifiberkablar och industriella applikationer. Ett viktigt tillägg i produktportföljen är trådlösa system, som gör dem till en komplett leverantör av kommunikationslösningar.

De erbjuder även träning inom fiberoptik och fiberskarvning från Sumitomo samt utbildning av mätinstrument från EXFO.

Blue Diamond Industries LLC

"Blue Diamond är en kundorienterad flexibel tillverkare av HDPE-rör som levererar till telekom-, el- och byggindustrin. Vi tillhandahåller en hög nivå av service till våra kunder och förser en växande industri med en högkvalitativ och konkurrenskraftig produkt."

Janola Gustafsson, tf. VD, Blue Diamond Industries

Blue Diamond Industries (BDI) tillverkar rör av högdensitetspolyeten (HDPE) för tillämpningar inom kommunikation, kraft, FTTH, ITS, CATV, geotermi och industriellt tryck. BDI, med huvudkontor i Lexington, Kentucky, är smidigt och kundfokuserat. Genom att kunna ändra produktstilar och svara snabbt på krav ger BDI varje kund flexibilitet och pålitlig service.

Opternus GmbH

“Att bygga ett nätverk på ett så resurseffektivt sätt som möjligt väcker många frågor. Vi stöder våra kunder med bredbandsutbyggnad och kunskap om nätverksdrift och delar med oss av vår långa erfarenhet och expertis inom området. Opternus har varit känd som en pålitlig och kunnig partner för skarvning av fiber och mätningsteknologi i Tyskland och Österrike i 18 år. Tillsammans med Hexatronic GmBh kan vi spela en viktig roll i utbyggnaden av det tyska fibernätet.”

Jens Linde, VD, Opternus GmbH

Opternus är ett ledande företag inom distribution av fiberoptisk uppkoppling och optisk mätteknik. Kombinationen av branschledande teknik och snabb och pålitlig service genererar högkvalitativa lösningar för kunderna. Detta stöds ytterligare av Opternus speciella skarvningsteknik för tillverkning, forskning, utveckling och medicinsk teknik.

TechOptics

“Vår gedigna kunskap inom fiberoptiska lösningar för extrema miljöer kompletterar Hexatronics erbjudande för FTTH och andra områden. Tillsammans med koncernens utbildningsbolag och Hexatronic UK kan vi driva utvecklingen framåt på den brittiska marknaden.”

Mark Western, VD, Tech Optics

Tech Optics erbjuder fiberoptiska lösningar för tuffa miljöer som försvar, flyg och olja och gas. Tech Optics är godkänd som leverantör till den brittiska försvarsindustrin och erbjuder ledande företag världen över ett brett utbud av fiberoptiska kommunikationsprodukter, skräddarsydda fiberoptiska kablar och fiberoptisk expertis/utbildning.

The Light Brigade

”The Light Brigade är #1 inom fiberoptisk utbildning i Nordamerika och skapar tillsammans med Hexatronics starka fiberoptiska utbildningsverksamhet i Europa en synergieffekt som är oöverträffad på marknaden. Genom våra gemensamma mål och ambitioner kommer vi att kunna växa och uppnå ytterligare framgång tillsammans.”

Martin Lee, VD, The Light Brigade

The Light Brigade är en USA-baserad leverantör av fiberoptisk utbildning som har utbildat mer än 60 000 personer inom fiberoptik för bredbandskommunikation, trådlösa nätverk, datacenter, energi, olja och gas, gruvdrift och industrin. Det breda utbildningsutbudet omfattar allt från introduktionsutbildningar till avancerad design- och ingenjörsutbildning.

Edugrade

”Edugrade erbjuder utbildningar för alla kompetensområden inom fiberutbyggnad. Marknadens ökade krav på kvalitet och leveranssäkerhet driver behovet av utbildning och certifiering. Vi ser en ökad efterfrågan hos både stora och små aktörer att kompetenssäkra sina organisationer för att stärka konkurrensförmågan."

Margareta Irhagen, VD, Edugrade

Edugrade (under sitt tidigare namn Iftac & ICT Education) har utbildat personal över hela världen i många år. Vi erbjuder en komplett kedja av komponenter inom fiberbaserade nätverksprojekt. Vi har engagerade och professionella instruktörer och kundanpassad utbildning. Programmen finns på våra utbildningscentra i Hudiksvall, Stockholm och Göteborg. De kan också hållas på plats hos våra kunder.

Mpirical

”Med de tekniska framsteg som accelererar med 5G är det kritiskt att nätverksingenjörer, systemarkitekter, driftsteam och de som är ansvariga för de kommersiella aspekterna av teknologin, fullt ut förstår implikationerna och möjligheterna som finns framför oss. Som ledare och innovatörer av mobil teknisk utbildning så är vi stolta över att stötta alla våra elever världen över, när de strävar efter att implementera dessa nya och spännande system.”

Dave Hudson, VD, Mpirical

Mpirical är ett UK-baserat utbildningsbolag med fokus på 5G, 4G, 3G, next generation voice, IoT och Wi-Fi. Det breda utbudet av cirka 1 500 on-demand utbildningsvideor online har lockat kunder från hela världen med kurser som streamas i över 180 länder. On-demand-utbildningen är tillgänglig via Mpiricals egna Learning Management System kallat LearningZone. Deras erbjudande sträcker sig från kurser på basnivå till mycket avancerad teknisk träning och riktar sig till kunder så som telekomoperatörer, produktleverantörer, nätverks- & testleverantörer samt statliga och offentliga aktörer.

Qubix

”Vår styrka är vår breda och innovative portfölj, heltäckande tekniska support och utbildningsprogram tillsammans med vårt engagemang till att hjälpa våra kunder bygga effektiva, pålitliga och skalbara nätverk. Det är detta som har gjort att vi har blivit marknadsledande i att leverera strukturerade kabelsystem och nätverkslösningar i Italien.”

Filippo Gnocco, VD, Qubix

Qubix är en ledande leverantör av strukturerade kabelsystem i Italien. Deras koppar- och fiberoptiska lösningar används främst i lokala nätverk i kontorsbyggnader, bostadshus och industriella miljöer. Qubix erbjuder mycket god logistikservice med ett lager på 3,500 kvadratmeter och stor tillgänglighet på komponenter med snabba leveranser för 80% av artiklarna. Den ständiga kundsupporten och utbildningen i de erbjudna lösningarna gör Qubix inte bara till en pålitlig leverantör utan också till en riktig samarbetspartner för sina kunder.

 

TK-KONTOR-FREITAG GmbH

"With our expertise, deep knowledge and platform to plan and consult the complete FTTH build out, we support network owners and installers in Germany to build out their network in a more efficient and cost effective way."

Garrit Freitag, VD, TK-KONTOR-FREITAG GmbH

TK-KONTOR-FREITAG är ett tyskt teknikbolag som erbjuder planering- och rådgivningstjänster för installation av det passiva FTTH-nätverket åt nätägare och installatörer i Tyskland. Bolaget erbjuder bland annat utvärdering av offerter, tar fram materialspecifikationer, uppskattning av bygg- och driftkostnader, nätverksplanering och arkitektur, projektledning, byggledning och projektmonitorering. Bolaget kommer snart även erbjuda omfattande FTTH-utbildning till installatörer och internetleverantörer.

 

Weterings

"Genom att samarbeta med kunden för att tillsammans utveckla lösningar samt marknadsföra produkterna, ha flexibel produktion och erbjuda mycket värde för pengarna lyckas vi hålla hög kundnöjdhet."

Thijs Rombouts, VD, Weterings

Weterings grundades 1945 och tillverkar ett brett sortiment av högkvalitativa dukter och slangar som används för bland annat kabelskydd inom FTTH-marknaden och som bevattningslösningar till jordbruksmarknaden. Företaget har stor och flexibel produktionskapacitet vilket resulterar i korta ledtider och hög kundnöjdhet.

FOS

“FOS erbjuder kompletta systemlösningar och har ett mycket skickligt team av ingenjörer som fokuserar på att utveckla innovativa lösningar samt erfaren produktionspersonal.”

AP Singh, VD, FOS

FOS är baserade i Melbourne, Australien, där de har sitt huvudkontor och produktion. FOS tillverkar och distribuerar ett brett utbud av högkvalitativa standardiserade och specialtillverkade terminerade fiber- och kopparkablar och skåp. Fokusmarknaderna är telekom, industri & tuffa miljöer och infrastruktur.

OSA

”Vi är branschledande inom kundservice och teknisk support och vårt huvudsakliga mål är att erbjuda fullständiga lösningar i den snabbt växande infrastrukturmarkanden i Australien.”

Mike Thomas, VD, OSA

OSA levererar, designar och supporterar några av Australiens största telekom- och infrastrukturprojekt. Genom deras sex kontor utspridda över Australien och väl tilltagna lagerlokaler kan OSA hålla höga lagernivåer och erbjuda korta ledtider. OSA erbjuder även värdeskapande service genom tre R&D-labb runt om i Australien där de stöttar sina kunder genom att testa nya tekniker, kvalitetssäkra deras projekt samt tillsammans designa nya lösningar.

Data Center Systems

”Med över 20 års erfarenhet på den amerikanska datacentermarknaden har vi blivit en ledande producent av lagrings- och nätverkslösningar för colocation- och edge-datacenter samt till större företags egna datacenter. Vårt erfarna team erbjuder pålitliga, skalbara, högpresterande standardiserade och specialdesignade anslutningslösningar samt flera supporttjänster för att säkerställa bästa möjliga nätverksprestanda för alla våra kunders kritiska IT-hårdvara.”

Kevin Ehringer, VD, Data Center Systems

Data Center Systems (DCS) tillhandahåller kompletta fiberanslutningslösningar till den växande datacentermarknaden. DCS har ett konsultativt förhållningssätt till sina kunder och erbjuder tjänster inom infrastrukturdesign, installation och datacenterhantering. Huvudkontoret och produktionen ligger i Dallas, Texas (USA).

homeway

“Med vår unika teknologi och system förvandlar vi marknaden för multimediasystem inomhus.”

Peter Stegner, VD, homeway

homeway tillhandahåller ett komplett multimediasystem för hemnätverk över fiber, LAN, koaxialkabel, strömkabel och Wi-Fi. Företaget samarbetar med byggare och fastighetsutvecklare, planerare och installatörer. Alla produkter är designade och utvecklade av homeway.

Impact Data Solutions

“IDS är en design- och installationsfirma som specialiserar sig på infrastrukturbyggen för hyperscale, colocation, fullständiga elinstallationer och kontorsanpassningar framför allt i Europa och Mellanöstern. Vi är experter på att genomföra utmanande projekt på utmanande platser. Vi bygger exceptionella datacenter och starka relationer till våra kunder.”

Ben Parker, VD, IDS

IDS Group erbjuder konsultation, design och installation av fiber, koppar och containrar för att stödja datacenter- och colocation-projekt. Dessutom har IDS ett serviceteam som tillhandahåller ingenjörstjänster för att stödja Smart Hands-tjänster såsom rackmontering, skåpplacering, patchning samt granskning av installationen. IDS har sitt säte i Storbritannien med två kontor i London.

Rochester Cable

 

Mark Cassleton, VD, Rochester Cable

Knet

 

Steven Oh, VD, Knet

Fibron

 

Phil Ashley, VD, Knet