CEO-Hexatronic-Group-Henrik-Larsson-Lyon

Hur kan vi hjälpa dig ?

För alla typer av företagsinformation eller kontakter, hör bara av dig. 

Hexatronic Group

Sofierogatan 3A
SE-412 51 Göteborg

Henrik Larsson Lyon

CEO

Anders Persson

Styrelseordförande

Pernilla Lindén

Finansdirektör

Martin Åberg

Vice VD

Delårsrapport Q2, 2023

Fortsatt tillväxt med förbättrad lönsamhet och kassaflöde.

Hexatronic fortsatte att växa under det andra kvartalet. Försäljningen växte med 36 procent, varav 7 procent organiskt. Vidare växte EBITA-marginalen till 17,9 procent, vilket överstiger våra långsiktiga mål om minst 20 procent försäljningstillväxt och med en EBITAmarginal om 15–17 procent. Samtidigt utvecklades kassaflödet från den löpande verksamheten positivt som en följd av att vi minskat våra lager, och ökade till 348 MSEK i kvartalet.

Hexatronic Group - Ladda ner presentationsmaterial: Delårsrapport Q2, 2023 (ENG)

Hexatronic Group - Telefonkonferens on-demand: Delårsrapport Q2, 2023 (ENG)

 

VD:s kommentarer – Delårsrapport Q2, 2023

VD:s kommentarer – Delårsrapport Q2, 2023

Hexatronic Group

Hexatronic Group består av fler än 49 dotterbolag med totalt över 1300 anställda. Koncernens huvudkontor ligger i Göteborg.

Varför och hur

Hexatronic skapar hållbara nätverk över hela världen. Vi samarbetar med kunder på fyra kontinenter – från teleoperatörer till nätverksägare – och erbjuder ledande, högklassiga fiberlösningar för alla tänkbara användningsområden.

Tillsammans utvecklar företagen i Hexatronic Group produkter och lösningar i världsklass, som skapar utvecklingsmöjligheter för människor över hela världen.

 

Några ord från Henrik Larsson Lyon, VD

Vi växer organiskt och genom förvärv.

Vår organiska tillväxt sker genom att kontinuerligt utveckla vår marknadsnärvaro med starka lokala organisationer och att hela tiden utveckla vårt erbjudande och tillföra värdefulla tjänster som underhåll, eftermarknad, support och utbildning.

Våra förvärv stärker och kompletterar koncernen genom gedigen lokal närvaro på marknaden, kunniga och erfarna medarbetare och god marknadskännedom.