Hur kan vi hjälpa dig ?

För alla typer av företagsinformation eller kontakter, hör bara av dig. 

Hexatronic Group

Sofierogatan 3A
SE-412 51 Göteborg

Henrik Larsson Lyon

CEO

Anders Persson

Styrelseordförande

Lennart Sparud

Finansdirektör

Martin Åberg

Vice VD

Hexatronic Group

Hexatronic Group består av mer än 25 företag med totalt över 750 anställda. Koncernens huvudkontor ligger i Göteborg.

Varför och hur

Med smartare och tillförlitliga produkt- och systemlösningar för passiv fiberinfrastruktur driver vi på den digitala omvandlingen till nytta för samhälle, företag och privatpersoner.

Tillsammans utvecklar företagen i Hexatronic Group produkter och lösningar i världsklass, som skapar utvecklingsmöjligheter för människor över hela världen.

Några ord från Henrik Larsson Lyon, VD

Vi växer organiskt och genom förvärv.

Vår organiska tillväxt sker genom att kontinuerligt utveckla vår marknadsnärvaro med starka lokala organisationer och att hela tiden utveckla vårt erbjudande och tillföra värdefulla tjänster som underhåll, eftermarknad, support och utbildning.

Våra förvärv stärker och kompletterar koncernen genom gedigen lokal närvaro på marknaden, kunniga och erfarna medarbetare och god marknadskännedom.

Här kan du hitta mer information om vår företagsstyrning.

Kallelse till årsstämma 6 maj 2021

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder kommer årsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Någon årsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum. 

Ett anförande av verkställande direktören kommer att läggas upp på hemsidan under dagen för stämman.

VD:s kommentarer på Bokslutskommunikén 2020

Visa alla pressmeddelanden

Senaste finansiella rapporter

Visa alla finansiella rapporter

Hexatronic presenterade på Redeye Next Gen Wireless: 5G/6G

Hexatronics VD, Henrik Larsson Lyon, presenterade på Redeye Next Gen Wireless: 5G/6G. Se den inspelade presentationen här och lyssna på en intressant diskussion med Henrik Larsson Lyon, Ove Anebygd, CEO, Netmore och Lars Klasson, 5G Program Manager, Telia Company.

Årsredovisning 2019

2019 var ett år med fortsatt stark internationell tillväxt för Hexatronic. Omsättningen utanför Sverige ökade med drygt 30%. Den största tillväxten skedde i Europa med Storbritannien och Tyskland som de viktigaste pådrivarna, tillsammans med Nordamerika. Sverige medräknat ökade försäljningen med drygt 15% varav 5% var organisk.

För första gången står Sverige för mindre än 30% av företagets nettoomsättning. Tillväxten under det fjärde kvartalet var 5%, till fullo hänförligt till förvärvet av Opternus i Tyskland.