Hexatronic-Group-henrik

Hur kan vi hjälpa dig ?

För alla typer av företagsinformation eller kontakter, hör bara av dig. 

Hexatronic Group

Sofierogatan 3A
SE-412 51 Göteborg

Henrik Larsson Lyon

CEO

Anders Persson

Styrelseordförande

Pernilla Lindén

Finansdirektör

Martin Åberg

Vice VD

Hexatronic Group

Hexatronic Group består av mer än 25 företag med totalt över 1000 anställda. Koncernens huvudkontor ligger i Göteborg.

Varför och hur

Med smartare och tillförlitliga produkt- och systemlösningar för passiv fiberinfrastruktur driver vi på den digitala omvandlingen till nytta för samhälle, företag och privatpersoner.

Tillsammans utvecklar företagen i Hexatronic Group produkter och lösningar i världsklass, som skapar utvecklingsmöjligheter för människor över hela världen.

Några ord från Henrik Larsson Lyon, VD

Vi växer organiskt och genom förvärv.

Vår organiska tillväxt sker genom att kontinuerligt utveckla vår marknadsnärvaro med starka lokala organisationer och att hela tiden utveckla vårt erbjudande och tillföra värdefulla tjänster som underhåll, eftermarknad, support och utbildning.

Våra förvärv stärker och kompletterar koncernen genom gedigen lokal närvaro på marknaden, kunniga och erfarna medarbetare och god marknadskännedom.

Här kan du hitta mer information om vår företagsstyrning.

Årstämma 5 maj 2022

Årsstämma i Hexatronic Group AB äger rum torsdagen den 5 maj 2022 i Göteborg.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman är välkomna att kontakta Hexatronic. Förslag ska ha inkommit till Hexatronic senast 17 mars 2022.

VD:s kommentarer Q3, 2021

VD:s kommentarer Q3, 2021
Visa alla pressmeddelanden

Senaste finansiella rapporter

Visa alla finansiella rapporter

The Fiber Pod

Den fiberoptiska branschen har en betydande roll i dagens moderna samhälle och fiberutbyggnaden pågår över hela världen. Välkommen till Hexatronics podcast The Fiber Pod och ta del av spännande innehåll och insikter från branschen.

Års- och hållbarhetsredovisning 2020

2020 summerar vi som ett år med stärkt lönsamhet och tillväxt under rådande covid-19 pandemi. Det var också ett år med flera strategiska förvärv. Under året var den organiska försäljningstillväxten 11 % samtidigt som lönsamheten stärktes väsentligt med ett EBITA-resultat som ökade med 51 %.

Det är fortsatt England, Tyskland och Nordamerika vi bedömer kommer ha störst tillväxt de närmaste 10 åren. Att vi under ett utmanande år lyckas öka
vår försäljning i Europa (exklusiv Sverige) och Nordamerika med 24 % respektive 16 % är ett styrketecken. Totalt står dessa marknader nu för ca 60 % av vår försäljning.