Black-pattern

Om aktien

Hexatronic-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Large Cap sedan 1 januari 2022.

Aktiehistorik

Hexatronic introducerades ursprungligen på NGM Nordic MTF 2008. 2011 accepterades aktien för handel på AktieTorget och 2014 flyttades handeln till Nasdaq First North.

Hexatronic-aktien var listad på Nasdaq Stockholm Small Cap-börsen mellan den 18 december 2015 och den 1 januari 2018 samt på Mid Cap mellan den 2 januari 2018 och den 31 december 2021. Sedan den 1 januari 2022 är Hexatronic-aktien noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Large Cap.

Aktien har ISIN-koden SE0002367797 och kortnamnet HTRO.

Aktiekapital

Hexatronics registrerade aktiekapital uppgick den 31 december 2021 till
2 031 266,20 SEK fördelat på 39 965 330 stamaktier, var och en med ett kvotvärde på 0,05 SEK. Aktierna i Hexatronic är denominerade i svenska kronor (SEK). Hexatronics aktier har emitterats i enlighet med svensk lag. Alla utgivna aktier är fullt betalda, har lika rätt till andel i företaget och är fritt överlåtbara.

Fakta om aktien

  • Aktiens namn: Hexatronic
  • Kortnamn: HTRO
  • ISIN-kod: SE0002367797
  • Orderboks-ID: 82816
  • Antal stamaktier: 39 965 330
  • Kvotvärde: 0,05 SEK
  • Första handel: 2011-06-23
  • Säkerhetstyp: Aktie

Aktiekursutveckling

Största ägarna

Största ägarna i aktieboken per 2021-12-31 med därefter kända förändringar

Ägare Antal stamaktier Röster %
Handelsbanken Fonder 3 133 693 7,8%
AMF Pension & Fonder 2 854 261 7,1%
Jonas Nordlund, privat och via bolag 2 803 000 7,0%
Accendo Capital 2 668 933

6,7%

Swedbank Robur Västfonden 2 345 802 5,9%
Martin Åberg och Erik Selin via Chirp AB 1 785 872 4,5%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 1 034 410 2,6%
Henrik Larsson Lyon 846 666 2,1%
Länsförsäkringar Fonder 781 258 2,0%
Göran Nordlund, privat och via bolag 660 400 1,7%
Övriga ägare 21 051 035 52,7%
Totalt utestående aktier 39 965 330 100,0%