Black-pattern

Om aktien

Hexatronic-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Mid Cap sedan 2 januari 2024.

Aktiehistorik

Hexatronic introducerades ursprungligen på NGM Nordic MTF 2008. 2011 accepterades aktien för handel på AktieTorget och 2014 flyttades handeln till Nasdaq First North.

Sedan den 2 januari 2024 är Hexatronic-aktien noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Mid Cap.

Aktien har ISIN-koden SE0018040677 och kortnamnet HTRO.

Aktiekapital

Hexatronics registrerade aktiekapital uppgick den 31 januari 2024 till
2 053 236,50  SEK fördelat på 203 026 610 stamaktier, var och en med ett kvotvärde på 0,01 SEK. Aktierna i Hexatronic är denominerade i svenska kronor (SEK). Hexatronics aktier har emitterats i enlighet med svensk lag. Alla utgivna aktier är fullt betalda, har lika rätt till andel i företaget och är fritt överlåtbara.

Fakta om aktien

  • Aktiens namn: Hexatronic
  • Kortnamn: HTRO
  • ISIN-kod: SE0018040677
  • Orderboks-ID: 82816
  • Antal stamaktier: 203 026 610
  • Kvotvärde: 0,01 SEK
  • Första handel: 2011-06-23
  • Säkerhetstyp: Aktie

Aktiekursutveckling

Största ägarna

Största ägarna i aktieboken per 2024-01-31 med därefter kända förändringar

Ägare Antal stamaktier Röster %
Handelsbanken Fonder 14 802 194 7,3%
AMF Pension &  Fonder 14 064 491 7,0%
Accendo Capital 12 207 134 6,0%
Jonas Nordlund, privat och via bolag 11 062 562 5,5%
Chirp AB 8 929 360 4,4%
Vanguard 7 107 716 3,5%
Avanza Pension 6 822 206 3,4%
Tredje AP-fonden 6 095 481 3,0%
Norges Bank 5 024 494 2,5%
Henrik Larsson Lyon 4 103 680 2,0%
Övriga ägare 112 807 292 56,0%
Totalt utestående aktier 203 026 610 100,0%