hexatronic-working-computer

Om aktien

Hexatronic-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Mid Cap sedan 2 januari 2018.

Aktiehistorik

Hexatronic introducerades ursprungligen på NGM Nordic MTF 2008. 2011 accepterades aktien för handel på AktieTorget och 2014 flyttades handeln till Nasdaq First North. Hexatronic-aktien var listad på Nasdaq Stockholm Small Cap-börsen mellan den 18 december 2015 och den 1 januari 2018. Aktien har ISIN-koden SE0002367797 och kortnamnet HTRO.

Aktiekapital

Hexatronics registrerade aktiekapital uppgick den 30 juni 2021 till 1 921 220,55 SEK fördelat på 37 764 417 stamaktier, var och en med ett kvotvärde på 0,05 SEK. Aktierna i Hexatronic är denominerade i svenska kronor (SEK). Hexatronics aktier har emitterats i enlighet med svensk lag. Alla utgivna aktier är fullt betalda, har lika rätt till andel i företaget och är fritt överlåtbara.

Fakta om aktien

  • Aktiens namn: Hexatronic
  • Kortnamn: HTRO
  • ISIN-kod: SE0002367797
  • Orderboks-ID: 82816
  • Antal stamaktier: 37 764 417
  • Kvotvärde: 0,05 SEK
  • Första handel: 2011-06-23
  • Säkerhetstyp: Aktie

Aktiekursutveckling

Största ägarna

Största ägarna i aktieboken per 2021-03-31 med därefter kända förändringar

Ägare Antal stamaktier Röster %
Accendo Capital 3 756 012 9,9%
Handelsbanken Fonder 3 665 315 9,7%
Jonas Nordlund, privat och via bolag 2 886 199

7,6%

Länsförsäkringar Fonder 1 914 192 5,1%
Martin Åberg och Erik Selin via Chirp AB 1 785 872 4,7%
AMF Försäkring & Fonder 1 393 288 3,7%
Consensus Asset Management 1 047 122 2,8%
Swedbank Robur Västfonden 1 040 145 2,8%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 979 016

2,6%

Göran Nordlund, privat och via bolag 874 364 2,3%
Övriga ägare 18 410 262 48,8%
Totalt utestående aktier 37 751 787 100,0%