Om aktien

Hexatronic-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Mid Cap sedan 2 januari 2018.

Aktiehistorik

Hexatronic introducerades ursprungligen på NGM Nordic MTF 2008. 2011 accepterades aktien för handel på AktieTorget och 2014 flyttades handeln till Nasdaq First North. Hexatronic-aktien var listad på Nasdaq Stockholm Small Cap-börsen mellan den 18 december 2015 och den 1 januari 2018. Aktien har ISIN-koden SE0002367797 och kortnamnet HTRO.

Aktiekapital

Hexatronics registrerade aktiekapital uppgick den 28 februari 2021 till 1 901 071,20 SEK fördelat på 37 661 430 stamaktier, var och en med ett kvotvärde på 0,05 SEK. Aktierna i Hexatronic är denominerade i svenska kronor (SEK). Hexatronics aktier har emitterats i enlighet med svensk lag. Alla utgivna aktier är fullt betalda, har lika rätt till andel i företaget och är fritt överlåtbara.

Fakta om aktien

  • Aktiens namn: Hexatronic
  • Kortnamn: HTRO
  • ISIN-kod: SE0002367797
  • Orderboks-ID: 82816
  • Antal stamaktier: 37 661 430
  • Kvotvärde: 0,05 SEK
  • Första handel: 2011-06-23
  • Säkerhetstyp: Aktie

Aktiekursutveckling

Största ägarna

Största ägarna i aktieboken per 2021-02-28 med därefter kända förändringar

Ägare Antal stamaktier Röster %
Accendo Capital 3 756 012 10,0%
Handelsbanken Fonder 3 673 630 9,8%
Jonas Nordlund, privat och via bolag 2 886 199 7,7%
Länsförsäkringar Fonder 1 935 527 5,1%
Martin Åberg och Erik Selin via Chirp AB 1 785 872 4,7%
AMF Försäkring & Fonder 1 393 288 3,7%
Swedbank Robur Västfonden 1 189 572 3,2%
Consensus Asset Management 1 047 122 2,8%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 913 918 2,4%
Göran Nordlund, privat och via bolag 875 364 2,3%
Övriga ägare 18 204 926 48,3%
Totalt utestående aktier 37 661 430 100,0%