Black-pattern

Om aktien

Hexatronic-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Large Cap sedan 1 januari 2022.

Aktiehistorik

Hexatronic introducerades ursprungligen på NGM Nordic MTF 2008. 2011 accepterades aktien för handel på AktieTorget och 2014 flyttades handeln till Nasdaq First North.

Hexatronic-aktien var listad på Nasdaq Stockholm Small Cap-börsen mellan den 18 december 2015 och den 1 januari 2018 samt på Mid Cap mellan den 2 januari 2018 och den 31 december 2021. Sedan den 1 januari 2022 är Hexatronic-aktien noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Large Cap.

Aktien har ISIN-koden SE0018040677 och kortnamnet HTRO.

Aktiekapital

Hexatronics registrerade aktiekapital uppgick den 31 maj 2022 till
2 034 766,50 SEK fördelat på 199 826 650 stamaktier, var och en med ett kvotvärde på 0,01 SEK. Aktierna i Hexatronic är denominerade i svenska kronor (SEK). Hexatronics aktier har emitterats i enlighet med svensk lag. Alla utgivna aktier är fullt betalda, har lika rätt till andel i företaget och är fritt överlåtbara.

Fakta om aktien

  • Aktiens namn: Hexatronic
  • Kortnamn: HTRO
  • ISIN-kod: SE0018040677
  • Orderboks-ID: 82816
  • Antal stamaktier: 199 826 650
  • Kvotvärde: 0,01 SEK
  • Första handel: 2011-06-23
  • Säkerhetstyp: Aktie

Aktiekursutveckling

Största ägarna

Största ägarna i aktieboken per 2022-03-31 med därefter kända förändringar

Ägare Antal stamaktier Röster %
AMF Pension & Fonder 14 926 785 7,5%
Handelsbanken Fonder 14 529 375 7,3%
Jonas Nordlund, privat och via bolag 12 932 870 6,5%
Accendo Capital 12 713 945

6,4%

Swedbank Robur 11 639 008 5,8%
Martin Åberg och Erik Selin via Chirp AB 8 929 360 4,5%
Vanguard 6 352 700 3,2%
JP Morgan Asset Management 4 261 875 2,1%
Henrik Larsson Lyon 4 239 580 2,1%
Avanza Pension 3 013 024 1,5%
Övriga ägare

106 288 128

53,2%
Totalt utestående aktier 199 826 650 100,0%