default-page nav-fixed
hexatronic-working-computer

Om aktien

Hexatronic-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Mid Cap sedan 2 januari 2018.

Aktiehistorik

Hexatronic introducerades ursprungligen på NGM Nordic MTF 2008. 2011 accepterades aktien för handel på AktieTorget och 2014 flyttades handeln till Nasdaq First North. Hexatronic-aktien var listad på Nasdaq Stockholm Small Cap-börsen mellan den 18 december 2015 och den 1 januari 2018. Aktien har ISIN-koden SE0002367797 och kortnamnet HTRO.

Aktiekapital

Hexatronics registrerade aktiekapital uppgick den 30 september 2021 till 1 968 643,40 SEK fördelat på 38 712 874 stamaktier, var och en med ett kvotvärde på 0,05 SEK. Aktierna i Hexatronic är denominerade i svenska kronor (SEK). Hexatronics aktier har emitterats i enlighet med svensk lag. Alla utgivna aktier är fullt betalda, har lika rätt till andel i företaget och är fritt överlåtbara.

Fakta om aktien

  • Aktiens namn: Hexatronic
  • Kortnamn: HTRO
  • ISIN-kod: SE0002367797
  • Orderboks-ID: 82816
  • Antal stamaktier: 38 712 874
  • Kvotvärde: 0,05 SEK
  • Första handel: 2011-06-23
  • Säkerhetstyp: Aktie

Aktiekursutveckling

Största ägarna

Största ägarna i aktieboken per 2021-09-30 med därefter kända förändringar

Ägare Antal stamaktier Röster %
Handelsbanken Fonder 3 529 709 9,1%
Jonas Nordlund, privat och via bolag 2 886 199 7,5%
Accendo Capital 2 727 985

7,0%

Martin Åberg och Erik Selin via Chirp AB 1 785 872 4,6%
AMF Pension & Fonder 1 723 437 4,5%
Swedbank Robur Västfonden 1 490 480 3,9%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 1 074 440 2,8%
Länsförsäkringar Fonder 1 005 682 2,6%
Consensus Asset Management 977 122

2,5%

Henrik Larsson Lyon 846 666 2,2%
Övriga ägare 20 665 282 53,4%
Totalt utestående aktier 38 712 874 100,0%