Black-pattern

Om aktien

Hexatronic-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Large Cap sedan 1 januari 2022.

Aktiehistorik

Hexatronic introducerades ursprungligen på NGM Nordic MTF 2008. 2011 accepterades aktien för handel på AktieTorget och 2014 flyttades handeln till Nasdaq First North.

Hexatronic-aktien var listad på Nasdaq Stockholm Small Cap-börsen mellan den 18 december 2015 och den 1 januari 2018 samt på Mid Cap mellan den 2 januari 2018 och den 31 december 2021. Sedan den 1 januari 2022 är Hexatronic-aktien noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Large Cap.

Aktien har ISIN-koden SE0018040677 och kortnamnet HTRO.

Aktiekapital

Hexatronics registrerade aktiekapital uppgick den 30 december 2022 till
2 050 625,79 SEK fördelat på 203 026 610 stamaktier, var och en med ett kvotvärde på 0,01 SEK. Aktierna i Hexatronic är denominerade i svenska kronor (SEK). Hexatronics aktier har emitterats i enlighet med svensk lag. Alla utgivna aktier är fullt betalda, har lika rätt till andel i företaget och är fritt överlåtbara.

Fakta om aktien

  • Aktiens namn: Hexatronic
  • Kortnamn: HTRO
  • ISIN-kod: SE0018040677
  • Orderboks-ID: 82816
  • Antal stamaktier: 203 026 610
  • Kvotvärde: 0,01 SEK
  • Första handel: 2011-06-23
  • Säkerhetstyp: Aktie

Aktiekursutveckling

Största ägarna

Största ägarna i aktieboken per 2022-09-30 med därefter kända förändringar

Ägare Antal stamaktier Röster %
AMF Pension & Fonder 13 526 785 6,7%
Jonas Nordlund, privat och via bolag 12 939 870 6,4%
Accendo Capital 12 713 945

6,3%

Handelsbanken Fonder 12 667 084 6,3%
Swedbank Robur Fonder 11 812 586 5,8%
Chirp AB 8 929 260 4,4%
Vanguard 6 480 833 3,2%
JP Morgan Asset Management 4 386 863 2,2%
Henrik Larsson Lyon 4 239 580 2,1%
Norges Bank 3 137 227 1,6%
Övriga ägare

111 497 846

55,1%
Totalt utestående aktier 202 331 879 100,0%