Ändrat antal aktier i Hexatronic Group

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Det incitamentsprogram för ledande befattningshavare och vissa övriga anställda som infördes vid årsstämman den 16 november 2015 har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat under februari 2019 med 672 000 aktier respektive röster, genom utnyttjande av teckningsoptioner för att teckna nya aktier i bolaget, till totalt 37 183 825 aktier och röster i bolaget.

Göteborg 28 februari 2019
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


För eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, 070-650 34 00

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2018 kl. 17.30 CET.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!