Ändrat antal aktier och röster i Hexatronic Group

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Det incitamentsprogram för ledande befattningshavare och vissa övriga anställda som infördes vid årsstämman den 19 december 2012 har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat under december 2015 med 600 000 aktier respektive röster, genom utnyttjande av teckningsoptioner för att teckna nya aktier i bolaget. Per den 31 december 2015 fanns det totalt 33 257 694 aktier och röster i bolaget.

Hisings Backa 4 januari 2016
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


För eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, 070-650 34 00

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!