Ändrat antal aktier och röster i Hexatronic Group

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

De teckningsoptioner som de tidigare ägarna av The Blue Shift AB erhöll i samband med Hexatronics förvärv av bolaget och som beslutades vid extra bolagsstämma den 14 augusti 2013 har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat under september 2016 med 720 000 aktier respektive röster, genom utnyttjande av teckningsoptioner för att teckna nya aktier i bolaget. Per den 30 september 2016 fanns det totalt 34 397 240 aktier och röster i bolaget.

Göteborg 30 september 2016
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


För eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, 070-650 34 00

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!