Dotterbolag i Sverige går samman för ökad effektivitet och tydlighet mot marknaden

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Hexatronic Group AB (publ) slår samman de två helägda dotterbolagen Hexatronic Cables & Interconnect Systems och Hexatronic Fiberoptic och bildar Hexatronic Sverige. Sammanslagningen är i linje med Hexatronics strategi att ha ett starkt lokalt fiber-till-hemmet bolag i våra utvalda marknader. Genom sammanslagningen kommer Hexatronic erbjuda ett komplett systemerbjudande, inklusive utbildning och support, till den svenska marknaden.

Hexatronic har under de senaste tio åren varit bidragande till fiberutbyggnaden i Sverige genom dotterbolagen Hexatronic Cables & Interconnect Systems och Hexatronic Fiberoptic. Med sammanslagningen tar koncernen ytterligare steg och ökar sin tydlighet i kundrelationen, stärker den kommersiella kapaciteten och effektiviteten i verksamheten genom en gemensam organisation. Sammanslagningen planeras att ske under våren 2024.

”Sammanslagningen av våra två svenska verksamheter är i linje med vår ambition att alltid säkerställa att vi är effektiva i hur vi går till marknaden. Genom sammanslagningen möjliggör vi en samlad stärkt och mer effektiv organisation, inte minst kommersiellt, tillsammans med ett komplett systemerbjudande, inklusive utbildning och fältsupport”, säger Henrik Larsson Lyon, VD för Hexatronic Group.

Göteborg 20 februari, 2024
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


För eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00
Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, +46 708 77 58 32

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2024 kl. 15:30 CET.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “icke-regulatoriska”!