Hexatronic förlänger avtalet med CityFibre

Hexatronic förlänger avtalet med CityFibre

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Hexatronic UK Ltd., ett helägt dotterbolag till Hexatronic Group AB, har tecknat ett ramavtal med CityFibre, Storbritanniens största oberoende leverantör av fiberbaserad infrastruktur, avseende passiva fiberoptiska lösningar och omfattar fiberoptiska kablar, mikrodukt och nätprodukter.

Det förnyade leverantöravtalet är en fortsättning av det tidigare annonserade avtalet från februari 2019 som omfattade leverans av liknande lösningar till CityFibres utbyggnad till en miljon hem.

Avtalet uppskattas till 100 MGBP för de kommande tre åren med möjlighet för CityFibre att förlänga kontraktet ytterligare två år. Produkterna kommer att användas till CityFibres fortsatta utbyggnad av 100% fiberbaserad infrastruktur till upp till 8 miljoner hem, 800 tusen företag, 400 tusen platser inom den offentliga sektorn och 250 tusen accesspunkter för 5G till slutet av 2025.

Kommentar från James Thomas, Director of Supply Chain at CityFibre
”Vi är mycket glada över att kunna fortsätta och utveckla vårt samarbete med Hexatronic. De har konsekvent tillhandahållit högkvalitativa lösningar till vår nationella utbyggnad och är forsatt en nära samarbetspartner. Vi ser fram emot vårt fortsatta samarbete, i det för Storbritannien mycket viktiga arbetet att bygga ut den digitala infrastrukturen.”

Kommentar från Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group
”Vi är mycket glada över det fortsatta förtroendet som CityFibres största leverantör av passiva fiberlösningar, åt en så dynamisk och viktig aktör på den expansiva marknaden i Storbritannien. Vi har under många år haft ett nära samarbete med CityFibre som strategisk partner och även innan dess som partner för utveckling av lösningar som effektiviserar deras fiberutbyggnand. Våra marknadsledande FTTH-produkter kännetecknas av snabba och enkla installationer och vi stöttar även våra kunder med lokal fältsupport samt utbildningsmöjligheter. Det fortsatta partnerskapet med CityFibre stärker vår position på den snabbt växande marknaden i Storbritannien.”

Göteborg, 22 februari, 2022
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


För eventuella frågor, vänligen kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, 0706 50 34 00
Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, 0708 77 58 32

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2022 kl. 17.30 CET.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “icke-regulatoriska”!