Hexatronic förvärvar brittiskt utbildningsbolag

Hexatronic förvärvar det brittiska utbildningsbolaget PQMS

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic”) har den 1 juni 2018 ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i det brittiska utbildningsföretaget Professional Quality Management Services Ltd (”PQMS”), som erbjuder utbildningar inom telekom-, el/gas- och hälsa/säkerhet, för en fast köpeskilling uppgående till 2 MGBP med en tilläggsköpeskilling på upp till 2,6 MGBP baserat på EBITDA.

Professional Quality Management Services Ltd.
PQMS grundades 1999 och är i dag ett välrenommerat utbildningsföretag och leverantör till flera av de största telekom- och elbolagen i Storbritannien. Företaget är ackrediterat av 16 nationella certifieringsorgan och har sin verksamhet vid två utbildningscenter, ett i Bedworth i Warwickshire och ett i Bury i Lancashire. På båda platserna finns utrustning och lokaler som är anpassade för praktiska och konkreta utbildningar.

Som en del i affären förvärvar Hexatronic också de brittiska bolagen Smart Awards Limited (”Smart Awards”) och Gordon Franks Training Limited (”Gordon Franks”). Smart Awards är ett nationellt certifieringsföretag som utvecklar och certifierar utbildningsprogram för många branscher, däribland telekom. Gordon Franks erbjuder lärlings- och specialutbildningar.

Slutförandet av förvärvet är föremål för sedvanliga villkor och förväntas slutföras inom 14 dagar.

Säljare är ledningen, som kommer att arbeta vidare på sina nuvarande poster.

Köpeskilling och finansiering
2017 genererade PQMS ungefär 4,2 MGBP i intäkter och en kraftig ökning av intäkterna förväntas framöver. Köpeskillingen uppgår till 2,0 MGBP med en tilläggsköpeskilling på upp till 2,6 MGBP baserat på EBITDAresultatet för de kommande tre åren, varav 70 % betalas kontant och resterande 30 % med en apportemission. Köpeskillingen motsvarar en multipel på 2,0 till 4,6 gånger prognosticerad EBITDA för 2018.

Förvärvet förväntas öka vinsten för innevarande år med ungefär 0,25 SEK per aktie i Hexatronic för 2018 (beräknat som om PQMS konsoliderats från den 1 januari 2018).

Förvärvet finansieras med en revolverande kredit hos Danske Bank.

VD-kommentar
“Vi är mycket glada att få välkomna PQMS, Smart Awards och Gordon Franks till Hexatronic Group. Bolagen kommer att väsentligt stärka vår ställning och vårt erbjudande på den växande brittiska marknaden. De förvärvade bolagen kompletterar vårt starka FTTH-erbjudande på den brittiska marknaden. Med förvärvet stärks också affärsområdet Utbildning inom Hexatronic”, säger Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group.

“Hexatronic är en långsiktig aktör i branschen som ger oss de resurser vi behöver för att öka tillväxttakten.” säger Liam Minehane, VD för PQMS.

Rådgivare
DMH Stallard LLP har varit Hexatronics legala rådgivare i samband med förvärvet av PQMS.

Göteborg 1 juni 2018
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


Vid eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2018 kl. 09.30 CET.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!