Hexatronic förvärvar Iftac AB och utvecklar affärsområdet utbildning

Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic”) har den 19 december 2016 ingått ett avtal om förvärv av samtliga aktier i Iftac AB (”Iftac”).

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Iftac AB
Iftac bedriver utbildning och certifiering inom IT och Telekom. Bolaget, med säte i Hudiksvall, har 10 anställda och omsatte under det senaste räkenskapsåret ca 20 MSEK med en förväntad stark tillväxt de kommande åren. Iftac är ett helägt dotterbolag till Hudiksvalls Kommun. Karin Nygård-Skalman, idag VD för Iftac, kommer att fortsätta i rollen.

Iftac förväntas konsolideras från den 2 januari 2017.

Köpeskilling och finansiering
Den fasta köpeskillingen uppgår till 8,9 MSEK som erläggs kontant. Därtill kommer en eventuell tilläggsköpeskilling som maximalt kan uppgå till 7,8 MSEK baserat på de kommande två räkenskapsårens EBITDA. Förvärvet finansieras med nyttjande av del av avtalad förvärvsram från Nordea.

VD-kommentar
”Förvärvet av Iftac är strategiskt och stärker väsentligen Hexatronics nybildade affärsområde inom utbildning. Omsättningen inom affärsområdet dubbleras och tillsammans med det tidigare förvärvet av ICT Education AB har vi nu etablerat en stark utbildningsplattform från vilken vi ser mycket god tillväxtpotential," säger Henrik Larsson Lyon, koncernchef och VD i Hexatronic Group.

”Med Hexatronic som ägare ser jag stora möjligheter att kraftigt växa affären både inom Sverige och internationellt. Den starka underliggande tillväxten inom fiberoptiska transmissionssystem skapar stor efterfrågan och behov av utbildade installatörer, projektörer och projektledare, vilket marknaden idag har svårt att möta," säger Karin Nygård-Skalman, VD i Iftac AB.

Rådgivare
Legal rådgivare till Hexatronic i samband med förvärvet är Advokatfirman Vinge KB.

Göteborg 20 december 2016
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


För eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, 070-650 34 00

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!