Hexatronic förvärvar ledande mikrodukt-tillverkare i Tyskland

Hexatronic förvärvar ledande mikrodukt-tillverkare i Tyskland

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Hexatronic Group AB (publ) (“Hexatronic”) har ingått ett bindande inkråmsöverlåtelseavtal om förvärv av REHAU Groups affärsverksamhet inom telekommunikation (“REHAU Telecom”) - en av de större aktörerna inom mikrodukt på den tyska marknaden – för en fast köpeskilling om 40,5 MEUR och en potentiell tilläggsköpeskilling på upp till maximalt 6,0 MEUR. Den förvärvade verksamheten förväntas omsätta 35 MEUR under 2021.

REHAU Telecom
REHAU Telecom har under många år varit aktiv på den tyska marknaden för mikrodukt och är en kvalitetsproducent av mikrodukt och tillbehör för applikationer inom telekommunikation till främst den tyska marknaden. Teamet på REHAU Telecom har stor erfarenhet och en hög kunskap om branschen för mikrodukt. Betydande investeringar av ny produktionsutrustning för mikrodukt har gjorts under de senaste fem åren i anläggningen i Neulengbach, Österrike. Det finns även stora möjligheter för ytterligare expansion av produktionskapaciteten.

Förvärvet, som är en carve-out från REHAU Group, är ett mycket strategiskt förvärv för Hexatronic Group. Den tyska FTTH-marknaden befinner sig i en tidig expansionsfas och genom att kombinera affärsmöjligheterna inom REHAU Telecom med Hexatronics kompletta passiva FTTH-lösningar kommer Hexatronic att bli en viktig aktör på den växande FTTH-marknaden i Tyskland.

Förvärvet av REHAU Telecom inkluderar verksamhet inom försäljning, marknadsföring och produktledning baserade i Tyskland, Italien och Storbritannien samt produktionsanläggningen för mikrodukt i Neulengbach, Österrike. Förvärvet omfattar även marken och byggnaderna som utgör produktionsanläggningen. Försäljningen sker främst i Tyskland men även i Schweiz, Österrike, Italien, Storbritannien och i ett begränsat antal ytterligare länder.

Köpeskilling och finansiering
REHAU Telecom har under de senaste tolv månaderna genererat en försäljning om cirka 30 MEUR. Under verksamhetsåret 2021 bedömer vi att försäljningen uppgår till 35 MEUR med en EBITA-marginal på cirka 20%, vilket motsvarar en värderingsmultipel om 5,8x till 6,7x baserat på en prognostiserad EBITDA för 2021. Förvärvet bidrar positivt till vinst per aktie från start.

Den fasta köpeskillingen på 40,5 MEUR betalas kontant vid tillträde och finansieras med ett seniort banklån från Danske Bank på cirka 40 MEUR. Nettoskuld / EBITDA för Hexatronic Group efter genomfört förvärv förväntas uppgå till cirka 2,0. Förvärvet förväntas avslutas under fjärde kvartalet 2021.

Kommentar från Hexatronics VD
”Vi är mycket glada över att ha nått en överenskommelse med REHAU Group om att förvärva deras telekommunikationsverksamhet. Det är ett team med högt kvalificerade medarbetare som tillsammans med högkvalitativa produkter kommer att passa mycket bra in i Hexatronic Group. Under hela förvärvsprocessen har vi träffat människor med stort engagemang vilket är en förutsättning för en framgångsrik verksamhet. Utöver ett kvalificerat team får vi även tillgång till en toppmodern produktionsanläggning för mikrodukt som är strategiskt belägen i Centraleuropa. Det finns stora möjligheter att öka kapaciteten vid fabriken i Neulengbach med ytterligare produktionslinjer, en expansion som vi kommer att inleda redan i slutet av året.

Det har under en längre tid varit en prioritet för oss att förvärva en affärsverksamhet av mikrodukt i Centraleuropa. Tillsammans med det nyligen kommunicerade förvärvet av Weterings Plastics i Nederländerna kommer vi att bli en stark aktör i Centraleuropa.

Sedan några år är den tyska marknaden, med sin prognostiserade starka tillväxttakt under många år framöver, en av våra tre strategiska tillväxtmarknader. Vår starka marknadsnärvaro och möjligheten att förse kunder i Västeuropa med våra kompletta FTTH-lösningar kommer ytterligare att stärkas genom samarbetet mellan Hexatronic GmbH och teamet från REHAU Telecom.”, säger Henrik Larsson Lyon, VD för Hexatronic Group.

Kommentar från REHAU Group
”Försäljningen av affärsverksamheten inom telekommunikation innebär att vi tar ytterligare ett viktigt steg i vår strategiska omjustering.”, förklarar Dr Roger Schönborn, Affärsområdeschef Building Solutions Division för REHAU Group.

”Vi ser det också som vårt ansvar att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar och framgångsrik affär inom telekommunikation, både för våra medarbetare och kunder. Försäljningen säkerställer fullt nyttjande av den existerande potentialen och framtida tillväxt,” förklarar affärsområdeschefen vidare.

“Vi är övertygande om att vi med Hexatronic Group har hittat den ”bästa ägaren” för våra medarbetare och kunder, som ger optimala förutsättningar för integration av vår affärsverksamhet inom telekommunikation. Vi har ett stort förtroende”, betonar Dr Schönborn,” att Hexatronic på ett tillförlitligt och hållbart sätt kommer att driva den fortsatta utvecklingen av affärsverksamheten som en del av deras tillväxtstrategi.”

Rådgivare
White & Case har varit Hexatronics legala rådgivare i samband med förvärvet av REHAU Telecom.


Göteborg, 14 juli, 2021
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group

För eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, 0706 50 34 00

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2021 kl. 14:00 CET

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!