Hexatronic Group AB - Kommuniké från årsstämma 2023

Läs kommuniké från årsstämman här.

Protokoll fört vid årsstämman kommer att publiceras på Bolagets hemsida inom två veckor.

Göteborg 9 maj 2023
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


För eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00
Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, +46 708 77 58 32

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2023 kl. 19:00 CEST.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!