Hexatronic Group förvärvar ATG Technology och utökar sin närvaro på den nyzeeländska marknaden

Hexatronic Group förvärvar ATG Technology och utökar sin närvaro på den nyzeeländska marknaden

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic”) har förvärvat ATG Technology Group Limited (”ATG”), en unik aktör inom fiberindustrin på Nya Zeeland. Detta strategiska förvärv kompletterar framförallt ett befintligt dotterbolag med verksamhet i Australien (Optical Solutions Australia – OSA). Förvärvet stärker även Hexatronics portfölj ytterligare och utökar Hexatronics närvaro på den nyzeeländska marknaden där Hexatronic redan har ett dotterbolag som levererar passiva fiberoptiska systemlösningar och som har egen lokal produktion av mikrodukt.

Strategisk rational

ATG:s levererar optisk kabel, nätverksprodukter, handhållna verktyg, fibersvetsar samt test och mätutrustning och ligger i linje med Hexatronics tillväxtplan som ett kompletterande tillägg till OSA, ett nuvarande företag inom Hexatronic-koncernen med verksamhet i Australien. OSA och ATG delar för närvarande ett antal leverantörspartners och genom förvärvet utökas ATG:s sortiment till att omfatta fler av OSA:s partners och tekniska lösningar. ATG har idag sex anställda och en årlig omsättning på cirka 3 MNZD.

Kommentarer från Hexatronics VD

"Vi är glada över att presentera förvärvet av ATG, ett nästa steg i vår resa mot att utöka vårt geografiska fotavtryck och stärka vår position på den nyzeeländska fibermarknaden. Förvärvet möjliggör synergier med vårt befintliga bolag OSA och stärker vår närvaro i regionen. Genom att integrera ATG:s erfarenhet och kompetens är vi väl positionerade för att erbjuda ett ännu bredare utbud av lösningar och öka det värde vi tillför både vår portfölj och våra kunder," säger Henrik Larsson Lyon, VD för Hexatronic Group.

Kommentarer från ATG:s VD

"Vi har byggt upp en lojal och stöttande kundbas under de senaste 25 åren och genom att bli en del i Hexatronic-koncernen kommer vi att kunna utöka vårt erbjudande för att kunna generera ytterligare värde till våra befintliga och nya kunder. Jag ser fram emot att arbeta med OSA-teamet som jag har känt i flera år. Deras erfarenhet som ett Hexatronicbolag ger mig trygghet i att ATG:s entreprenörsanda och medarbetare kommer att värderas högt," säger Chris Fitzpatrick, VD för ATG.

Förvärvet finansieras med tillgängliga likvida medel.

Förvärvet har ingen väsentlig påverkan på Hexatronics resultat.

Göteborg den 1 september 2023
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00
Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, +46 708 77 58 32 


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 september 2023 kl. 18:00 CEST.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “icke-regulatoriska”!