Hexatronic har tecknat avtal i Tyskland till ett värde av 70 MSEK

Hexatronic har tecknat avtal i Tyskland till ett värde av 70 MSEK

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Hexatronic GmbH, ett helägt dotterbolag till Hexatronic Group AB, har nyligen tecknat tre avtal på den tyska marknaden till ett totalt värde på cirka 70 MSEK. Alla tre avtalen omfattar leverans av passiva fiberoptiska lösningar, inklusive fiberoptiska kablar, mikrokablar och nätverksprodukter, det vill säga Hexatronics systemlösning Matrix. Huvuddelen av leveransen kommer ske under de närmaste 12 månaderna.

VD-kommentar.
“Tyskland är en av våra tre strategiska tillväxtmarknader som vi är övertygade om kommer att ha fortsatt tillväxt under lång tid framöver. Det är därför mycket glädjande att vi på kort tid tecknat avtal med flera nya kunder till tre viktiga FTTH-projekt och därigenom stärkt vår position på den viktiga tyska marknaden. Projekten ser vi som ett bevis på att vår systemförsäljning löser våra kunders behov,” säger Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group.

Göteborg 24 maj 2021
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


För eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, 070-650 34 00

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2021 kl. 17.30 CET.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “icke-regulatoriska”!