Hexatronic investerar 18 MUSD i ny mikroduktfabrik i USA

Hexatronic investerar 18 MUSD i ny mikroduktfabrik i USA

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic”) har, genom det helägda dotterbolaget Blue Diamond Industries, beslutat att etablera en ny produktionsanläggning för mikrodukt i sydöstra USA. Investeringen om totalt 18 MUSD avser produktionsutrustning och infrastruktur för att etablera produktionsanläggningen. Under tredje kvartalet 2022 kommer anläggningen vara driftsatt och producera mikrodukt.

”Baserat på den framgång vi haft med att sälja vårt kompletta FTTH-system (fiber till hemmet) i USA, den starka marknadsutvecklingen, samt de goda förutsättningar vi ser att vinna ytterligare kunder, har vi beslutat att investera 18 MUSD för att etablera en ny produktionsanläggning för mikrodukt. Anläggningen kommer också fungera som en logistikhub för våra systemlösningar för fiber till hemmet. Investeringen innefattar även produktionslinjer för utökad kapacitet av rör och dukt för Blue Diamond Industries kunder. Produktionsanläggningen som främst kommer att förse Hexatronic US kunder med mikrodukt kommer att etableras och drivas av vårt dotterbolag Blue Diamond Industries. Investeringen skapar en plattform för fortsatt tillväxt där vi dessutom har möjlighet att addera ytterligare produktionslinjer för att i princip dubblera den initiala produktionskapaciteten i den nya anläggningen. Det här är ett viktigt steg i vår ambition att utöka vår systemförsäljning inom fiber till hemmet på den starka amerikanska marknaden”, säger Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group.

Göteborg 8 november 2021
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


För eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00
Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, +46 708 77 58 32

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2021 kl. 08.00 CET.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “icke-regulatoriska”!