Hexatronic investerar 30 MUSD i en ny dukt- och rörfabrik i västra USA

Hexatronic investerar 30 MUSD i en ny dukt- och rörfabrik i västra USA


Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic”) har, genom det helägda dotterbolaget Blue Diamond Industries, beslutat att etablera en ny produktionsanläggning i Ogden, Utah, i västra USA för HDPE rör som används för telekom och kraftkablar. Investeringen om totalt cirka 30 MUSD avser produktionsutrustning och infrastruktur för att etablera produktionsanläggningen. Produktionen beräknas vara i drift under det andra kvartalet 2024.

”Vi har en mycket positiv syn på den långsiktiga utvecklingen av den amerikanska infrastrukturmarknaden. Detta, inte minst, på grund av stora infrastrukturinvesteringar inom bredband, elnät, vägar och järnväg i och med Infrastructure Investment and Jobs Act. Med etableringen av produktionsanläggningen i Ogden, Utah, kommer Blue Diamond Industries kunna förse kunder över hela USA och den blir bolagets fjärde fabrik för dukt och rör i USA. De tre befintliga fabrikerna finns i Middlesboro i Kentucky, Aubrey i Texas samt Clinton i South Carolina. Etableringen öppnar upp marknaden i västra USA, en marknad Blue Diamond Industries tidigare inte kunnat förse med produkter på grund av höga transportkostnader,” säger Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group.

Göteborg 22 mars, 2023
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


För eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00
Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, +46 708 77 58 32

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2023 kl. 10:00 CET.


Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “icke-regulatoriska”!