Hexatronic justerar finansiellt mål

Hexatronic justerar finansiellt mål

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

I samband med bokslutet 2022 har styrelsen gjort en översyn av de finansiella målen i Hexatronic Group AB (publ).

Mot bakgrund av Hexatronics starka utveckling, marknadsposition och framtida möjligheter har styrelsen valt att justera Hexatronics lönsamhetsmål till 15–17 procent EBITA-marginal (rörelseresultat efter avskrivningar av materiella anläggningstillgångar) över en konjunkturcykel. Tidigare fastställt lönsamhetsmål var minst 12 procent EBITA-marginal över en konjunkturcykel.

Hexatronics tillväxtmål om minst 20 procent försäljningstillväxt över en konjunkturcykel ligger fast.

Göteborg 8 februari, 2023
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


Vid eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00
Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, +46 708 77 58 32

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2023 kl. 18:00 CET.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!