Hexatronic tecknar avtal om förvärv av Ericssons fiberkabel- och duktverksamhet på Nya Zeeland

Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic”) har den 24 maj 2016 ingått ett avtal om förvärv av Ericssons fiberkabel- och duktverksamhet i Wellington, Nya Zeeland. Hexatronic erbjuder samtliga Ericssonanställda anställning för att driva verksamheten. Köpeskillingen uppgår till cirka 30 MSEK och finansieras genom nyttjande av förvärvskredit.

Läs den ursprungliga pressreleasen här.

Verksamheten
Hexatronic har för avsikt att långsiktigt driva och utveckla den befintliga fiberkabel- och duktverksamheten på Nya Zeeland. Förvärvet sker som en rörelseöverlåtelse och det nya bolaget kommer att heta Hexatronic New Zealand Ltd.

Hexatronic erbjuder samtliga anställda fortsatt anställning. Bolaget hyr en fabrikslokal där den egna duktproduktion sker i fem produktionslinjer samt lager och kontor avseende försäljning av fiberkabel och fiberoptiska komponenter. John Witkowski, idag ansvarig för fiber- och duktverksamheten i Ericsson på Nya Zeeland, kommer att fortsätta som VD för Hexatronic New Zealand Ltd.

Hexatronic är idag den största leverantören av ABF-system inklusive fiberkabel till Ericsson på Nya Zeeland. Effekten av förvärvet på Hexatronic Group ABs konsoliderade årliga försäljning förväntas bli ca 60 MSEK med en EBITDA-marginal i nivå med Hexatronics finansiella mål. Ericssons lokala kabelverksamhet etablerades på Nya Zeeland år 2013 för att utgöra en stark leverantör till FTTH-marknaden och framförallt till den största FTTH-aktören på Nya Zeeland. Hexatronic tar över befintliga kundavtal från Ericsson och har även avtalat om en förlängning av det mest väsentliga kundavtalet som står för en mycket stor del av verksamhetens intäkter. Verksamheten kommer efter förvärvet att drivas som ett självständigt bolag inom Hexatronickoncernen, med fullt ansvar för hela värdekedjan från försäljning till leverans och eftermarknad.

Transaktionen förväntas avslutas i början av juli 2016.

Köpeskilling och finansiering
Köpeskillingen uppgår till ca 30 MSEK och omfattar samtliga maskiner och inventarier, samt kurant varulager. Köpeskillingen skall erläggas sex månader efter förvärvet. Förvärvet finansieras med nyttjande av del av avtalad förvärvsram från Nordea.

VD-kommentar
”Vi är mycket glada över att ha fått möjligheten att förvärva Ericssons fiber- och duktverksamhet på Nya Zeeland, som redan är en stor kund till Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB. Den nya zeeländska marknaden liknar den svenska marknaden i den mening att man är mitt uppe i en mycket kraftig utbyggnad av fiber till hemmet (FTTH). Vi förväntar oss en stark marknad i flera år framöver och ser fram emot att tillsammans med vår lokala ledning utveckla verksamheten genom att bl a erbjuda hela Hexatronics system- och produkterbjudande till nya och befintliga kunder," säger Henrik Larsson Lyon, koncernchef och VD i Hexatronic Group.

”Vi är nöjda med att ha träffat ett avtal med Hexatronic och har goda erfarenheter av bolaget efter att tidigare ha avyttrat andra delar av vår kabelverksamhet till dem. För Ericsson är detta ytterligare ett steg i vår strategi att avveckla vår kabelverksamhet”, säger Tomas Qvist, chef för Supply på Ericsson i Kina.

Rådgivare
Legal rådgivare till Hexatronic i samband med förvärvet är Advokatfirman Vinge KB.

Hisings Backa 24 maj 2016
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


Vid eventuella frågor kontakta:
Göran Nordlund
Styrelseordförande Hexatronic Group AB (publ)
Tel: +46 704 33 13 20

Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group AB (publ)
Tel: +46 706 50 34 00
Email: henrik.lyon@hexatronic.com

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!