Hexatronic tillträder tidigare offentliggjort förvärv av Data Center Systems

Hexatronic tillträder tidigare offentliggjort förvärv av Data Center Systems

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Hexatronic Group AB (publ) (“Hexatronic”) har idag den 1 oktober slutfört tidigare offentliggjort förvärv av Data Center Systems (“DCS”). DCS tillhandahåller kompletta fiberoptiska lösningar till den amerikanska datacentermarknaden.

Med förvärvet av DCS kommer Hexatronic in på den amerikanska datacentermarknaden. DCS produktionsanläggning kommer även göra det möjligt för Hexatronic att förse kunder i Nordamerika med lokalt terminerade produkter för Hexatronics kompletta systemerbjudande.

Förvärvet, som offentliggjordes den 22 september 2021, har skett i form av en aktieöverlåtelse. DCS konsolideras i Hexatronickoncernen från och med den 1 oktober 2021.

Förvärvet har fullt ut finansierats med lån från Danske Bank.

Göteborg, 1 oktober, 2021
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


För eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, 0706 50 34 00
Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, 0708 77 58 32

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2021 kl. 19:00 CET

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “icke-regulatoriska”!