Hexatronic tillträder tidigare offentliggjort förvärv av KNET

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic”) har idag den 1 december slutfört tidigare offentliggjort förvärv av KNET CO., LTD ("KNET") - en av de globala ledarna inom mikroduktlösningar för telekomindustrin.

Förvärvet ger Hexatronic tillgång till en högkvalitativ produktionsanläggning med kapacitet för stora volymer som är strategiskt placerad för att leverera till Hexatronics verksamheter i Nordamerika, Europa och Oceanien.

Förvärvet, som offentliggjordes den 24 november, har skett i form av en aktieöverlåtelse och inkluderar även produktionsanläggningens mark och byggnader. KNET konsolideras i Hexatronic från och med den 1 december 2022.

Förvärvet har fullt ut finansierats med ett seniort banklån.

Göteborg 1 december, 2022
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


För eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00
Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, +46 708 77 58 32

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2022 kl. 17:30 CET.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “icke-regulatoriska”!