Hexatronic vinner nya ordrar på sjökabel

Hexatronic vinner nya ordrar på sjökabel

Hexatronic vinner nya ordrar på sjökabel till ett sammanlagt värde av 40 MSEK

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här. 

Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB, ett helägt dotterbolag till Hexatronic Group AB, har på kort tid slutit flera avtal avseende fiberoptisk sjökabel. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till 40 MSEK, varav merparten avser order från nya kunder i ett flertal länder som Filippinerna, Honduras, Ghana, St. Maarten och Norge. Leveranserna är planerade att genomföras under sommaren och hösten 2020.

Hexatronic erbjuder lösningar inom såväl sjökabel som inom hela den passiva fiberinfrastrukturen, från utformning och produktion till leverans.

“Vi är mycket glada över avtalen vilket är ett kvitto på marknadens förtroende för vårt breda erbjudande inom sjökabel”, säger Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group AB.

Göteborg 15 april 2020
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


Vid eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2020 kl. 15.00 CET.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!