Kallelse till årsstämma i Hexatronic Group

Kallelse till årsstämma i Hexatronic Group AB (publ)

Läs det ursprungliga pressmeddelandet med den fullständiga kallelsen här.

Aktieägarna i Hexatronic Group AB (publ), org.nr 556168-6360, med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 9 maj 2023 kl.15:00, på Världskulturmuseet, Södravägen 54 i Göteborg.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!