Magnus Nicolin föreslås som ny styrelseordförande i Hexatronic Group

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Valberedningen i Hexatronic Group AB (publ) har informerat bolaget att de har för avsikt att föreslå att Magnus Nicolin ska väljas till ny styrelseordförande vid årsstämman den 7 maj 2024.

Anders Persson har informerat valberedningen, att förutsatt att valberedningen hittar en ny kandidat till posten som styrelseordförande, ställer han sin plats till förfogande. Valberedningen har nu meddelat att Magnus Nicolin står till förfogande som ny styrelseordförande och att Anders Persson har meddelat att han därmed inte är tillgänglig för omval vid årsstämman. Valberedningen avser därför att föreslå Magnus Nicolin som ny styrelseordförande för Hexatronic. Anders Persson kommer att fortsätta att leda styrelsens arbete fram till och med årsstämman.

Magnus Nicolin har omfattande internationell erfarenhet och är idag styrelseordförande i Munters Group AB (publ) samt styrelseledamot i FAM AB och Billerud AB (publ). Magnus Nicolin var under perioden 2010-2021 VD för Ansell Limited, ett bolag börsnoterat i Australien och ledande global tillverkare av personlig skyddsutrustning (PPE).  

Magnus Nicolin är född 1956 och är svensk medborgare.

Mark Shay, ordförande i valberedningen, kommenterade: “Det är en glädje för valberedningen att kunna föreslå Magnus Nicolin som ny styrelseordförande. Magnus Nicolin har en bred industriell bakgrund med en gedigen internationell erfarenhet. Han har under de senaste 40 åren levt och arbetat i USA, Kanada, Frankrike, Belgien och Storbritannien och har erfarenhet som ledande befattningshavare och styrelseledamot i noterade bolag. Valberedningen vill också ta tillfället i akt att tacka Anders Persson. Han har under sina åtta år som styrelseordförande i Hexatronic spelat en betydelsefull roll i att framgångsrikt utveckla Hexatronic till den position bolaget har idag.

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2024.

Göteborg 28 februari, 2024
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


För eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00
Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, +46 708 77 58 32

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angivna kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 februari 2024 kl. 21.15 CET.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!