Valberedning utsedd för Hexatronic Groups årsstämma 2024

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Valberedningen inför Hexatronic Group AB:s (publ) ("Hexatronic") årsstämma 2024 har utsetts.

I enlighet med beslut vid årsstämman den 9 maj 2023 ska Hexatronics valberedning bestå av fyra ledamöter utsedda av var och en av de fyra röstmässigt största aktieägarna per den 31 augusti 2023 som önskar bli representerade; styrelseordföranden i Hexatronic Group ska ingå som adjungerad ledamot.

Valberedningen har utsetts enligt följande: 
•    Mark Shay, representerar Accendo Capital, ordförande i valberedningen 
•    Staffan Ringvall, representerar Handelsbanken Fonder 
•    Oscar Bergman, representerar Swedbank Robur
•    Angelica Hanson, representerar AMF Pension & Fonder
•    Anders Persson, adjungerad, i egenskap av styrelseordförande i Hexatronic Group

Valberedningen representerar cirka 28 procent av de utestående aktierna och rösterna i bolaget. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2024 och på bolagets hemsida https://group.hexatronic.com.

Årsstämman kommer att hållas den 7 maj 2024 i Göteborg.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2024 kan göra detta genom att skicka e-post till agm@hexatronic.com (rubricera "Till Valberedningen").

Göteborg 20 oktober, 2023


För mer information, vänligen kontakta 
Anders Persson 
Styrelseordförande Hexatronic Group AB (publ) 
Tel: 070-269 08 90

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2023 kl. 15:00 CEST.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “regulatoriska”!