Hexatronic Group AB (publ) inbjuder till telefonkonferens med anledning av bokslutskommuniké, 2023

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Hexatronic publicerar sin bokslutskommuniké för 2023 fredagen den 9 februari klockan 07.00 CET. Samma dag klockan 10.00 CET hålls en presentation med Henrik Larsson Lyon, VD, och Pernilla Linden, CFO.

Du kan lyssna på presentationen via webben eller genom att delta i telefonkonferensen. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Om du vill delta via webbsändning, vänligen använd länken nedan. Via webbsändningen har du möjlighet att ställa skriftliga frågor.
https://ir.financialhearings.com/hexatronic-group-q4-report-2023 

Om du vill delta via telefonkonferens, vänligen registrera dig på länken nedan. Efter registreringen kommer du att få telefonnummer och ett konferens-ID för att få tillgång till konferensen. Du kan ställa frågor muntligt via telefonkonferensen.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5005968  

Presentationsmaterial och inspelning kommer att tillgängliggöras på bolagets hemsida efter presentationens slut via följande länk: https://group.hexatronic.com/en/financial#financial-reports.

Göteborg 26 januari, 2024
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


För eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00
Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, +46 708 77 58 32

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2024 kl. 08:30 CET.

Håll mig uppdaterad
Prenumerera
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “icke-regulatoriska”!